Muzyka na żywo

Muzyka jest nieodłącznym elementem życia człowieka. Towarzyszy człowiekowi, od kiedy znalazł się na ziemi i zaczął po niej wędrować. Początkowo była to muzyka natury: ptaki…